Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Iδρύθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1981 στην Καλαμάτα ύστερα απο ενέργειες του αειμνήστου δασκάλου Παναγιώτη Χρισταθάκη.

Σκοπός του Συλλόγου

Όπως ορίζεται απο το καταστατικό του είναι η απο κοινού συνεργασία ή με κοινές εισφορές των μελών του, όπως και με τη συνδρομή των αρμοδίων Αρχών.

Επιδίωξη εκτέλεσης πάσης φύσεως κοινωφελών έργων, υδρεύσεως συγκοινωνίας, υγιεινής, καθαριότητας, δενδροφυτεύσεων και άλλων έργων προς επίτευξη εξωραϊσμού και εκπολιτισμού του Δημοτικού Διαμερίσματος Λαδά, καθώς επίσης  και οι ενέργειες προς διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδών που εξυπηρετούν την συγκοινωνία κ.λ.π της Περιοχής αυτής.

Ακόμη σκοπός του Συλλόγου είναι  και η οργάνωση εκδηλώσεων με θέματα οικιστικά,πολιτστικά και κοινωνικά, όπως γαστρονομικές εκδηλώσεις,γιορτή κρασιού,συντήρηση διατηρητέων κτιρίων και μνημείων,ίδρυση χορευτικού συγκροτήματος, η προβολή των σοβαρών προβλημάτων του Δημοτικού Διαμερίσματος Λάδά και η επίλυση αυτών με την συνεργασία του Συμβουλίου, όπως και η αλληλοβοήθεια των μελών του Συλλόγου επί παντός θέματος.Πρόεδρος:

Παναγιώτης Χρισταθάκης

  • ΧΡΙΣΤΟΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αντιπρόεδρος:

Ιωάννης Δούβας

Γ .Γραμματέας

Γεώργιος Μασουρίδης

Ταμίας:

Γεώργιος Κουμουνδούρος

Μέλη:

Σταύρος Βούλγαρης

Δημήτριος Μπεσσής

Δημήτριος Παρθένιος

Νικόλαος Ζέρβας

Παναγιώτης Καΐκης


Πρόεδρος:

Αθηνά Μασουρίδη

Αντιπρόεδρος:

Ευστάθιος Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Γ .Γραμματέας

Παναγιώτης Παχής του Χρήστου

Ταμίας:

Δημήτριος Παπαδόπουλος

Μέλη:

α) Παναγιώτης Παχής του Ιωάννου  

β) Δημήτρης Μασουρίδης του Ιωάννου

γ) Νίκος Παπαδόπουλος του Δημητρίου


newspaper templates - theme rewards