Περιφορά Επιταφίου στο χωριό

Περιφορά Επιταφίου στο χωριό

Με μεγάλη θρησκευτική κατάνυξη όπως αρμόζει στην ημέρα πραγματοποιήθηκε η περιφορά του επιταφίου στο χωριό μας.

Ακολουθεί σχετικό υλικό.

newspaper templates - theme rewards