Στις 15 Οκτωβρίου το παζάρι

Στις 15 Οκτωβρίου το παζάρι

Ο Σύλλογος Απανταχού Λαδαιων με την κοινότητα Λαδά !
Σας προσκαλούμε στην Εκδήλωση μας.
Αγορά Τοπικών προϊόντων Ταυγέτου.
Στις 15/ Οκτωβρίου 2017/ ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. στην Πλατεία του Λαδα

newspaper templates - theme rewards